Reklamace


Postup při reklamaci zboží zakoupeného přes e-shop

Na zboží zakoupené v našem e-shopu máte dle zákona záruční dobu 24 měsíců - pokud není na www.vk-sport.cz či v přiloženém záručním listě uvedeno jinak. Zákonná záruční doba Vám začíná běžet dne převzetí zboží a případně se prodlužuje o dobu, kdy je zboží v záruční opravně.


Jak mohu reklamovat zboží z e-shopu?

Výměna zasláním zboží na adresu skladu:

Zboží nemusí být v originálním obalu. Produkt určený k výměně dobře zabalte, aby nedošlo během dopravy k jeho poškození. Nezasílejte zboží na dobírku, nebylo by převzato. Při první výměně není účtován žádný poplatek za balné a poštovné. Do balíku přiložte fakturu a reklamační list. 


Ohledně reklamce nás můžete informovat na těchto kontaktech:

Adresa: Čechova 448/8, Písek, 397 01

E-mail: reklamace@vk-sport.cz

Tel.: +420 777 938 775


Vrácení zboží ve 14 denní lhůtě

Níže jsme pro zákazníky/spotřebitele připravili doporučený postup pro vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) ve 14 denní lhůtě. Můžete samozřejmě využít i jiný postup vyplývající z právních předpisů.

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání (například dopisem nebo e-mailem). Můžete také použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Pro odstoupení od smlouvy můžete také použít jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

O odstoupení nás můžete informovat na těchto kontaktech:

Adresa: Čechova 448/8, Písek, 397 01 

E-mail: vraceni@vk-sport.cz

Tel.: +420 777 938 775

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat oznámení odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu však vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Jak můžete zboží vrátit?

Zboží zakoupené na e-shopu můžete vrátit na naší prodejně. 

Vracené zboží doporučujeme vracet v originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství a schopné dalšího prodeje. Nezapomeňte zároveň ani na pokladní doklad, jehož předložením dokážete jeho koupi.

Zakoupené zboží z e-shopu můžete zaslat na adresu:

VK SPORT

Čechova 448/8, Písek, 397 01

V případě, že se rozhodnete pro tuto variantu vrácení, není nutné, aby bylo zboží v originálním obalu. Vrácené zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy k nám. Zboží nezasílejte na dobírku, nebylo by převzato. Do balíku přiložte fakturu a formulář Odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Postup vrácení zboží po uplynutí 14 denní lhůty

Bohužel po uplynutí 14 kalendářních dní od převzetí zboží není možné bez udání důvodu u nás zakoupené zboží vrátit.


Postup výměny zboží do 14 dnů od převzetí


V případě, že nejste z jakéhokoliv důvodu spokojeni se zakoupeným zbožím, můžete si jej bezstarostně vyměnit. 

Jak můžete zboží vrátit?

Výměna zasláním zboží na adresu skladu:

VK SPORT

Čechova 448/8, Písek, 397 01

Zboží nemusí být v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Produkt určený k výměně dobře zabalte, aby nedošlo během dopravy k jeho poškození. Nezasílejte zboží na dobírku, nebylo by převzato. Při první výměně není účtován žádný poplatek za balné a poštovné. Do balíku přiložte fakturu a formulář Postup výměny zboží do 14 dnů od převzetí zboží.

Nevíte, jak postupovat, když Vám zboží zakoupené v e-shopu nevyhovuje a chcete ho vrátit v zákonné lhůtě 14 dnů?

Níže jsme pro zákazníky/spotřebitele připravili doporučený postup pro vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) ve 14 denní lhůtě. Můžete samozřejmě využít i jiný postup vyplývající z právních předpisů.

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání (například dopisem nebo e-mailem). Můžete také použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Pro odstoupení od smlouvy můžete také použít jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

O odstoupení nás můžete informovat na těchto kontaktech:

Adresa: Čechova 448/8, Písek, 397 01

E-mail: vraceni@vk-sport.cz

Tel.: +420 777 938 775

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat oznámení odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu však vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Výměna zboží osobně na prodejně!

Vyměnit si zboží můžete na jakékoliv naší prodejně, nejste proto omezení místem, kde jste produkt koupili. Výměna je možná za zboží ve stejné nebo vyšší hodnotě. Rozdíl mezi cenami potom případně dorovnáte přímo na pokladně. Zboží musí být ovšem v originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství a schopné dalšího prodeje. Nezapomeňte zároveň ani na pokladní doklad, jehož předložením dokážete jeho koupi.